Author: Toàn Nguyễn

Tình nồng trao em 0

Tình nồng trao em

Thân hình em thật dễ thương Mùi hương ngan ngát đêm trường cùng say Nát tan trong trái tim này Vợ ơi cứ để đắm say tình nồng Biết ơn chăn gối vợ chồng...