Tình nồng trao em

Thân hình em thật dễ thương
Mùi hương ngan ngát đêm trường cùng say
Nát tan trong trái tim này
Vợ ơi cứ để đắm say tình nồng
Biết ơn chăn gối vợ chồng
Anh yêu anh quý mật hồng ngất ngây
Chồng yêu vợ vẻ tròn đầy
Cơ thể quyến rũ Zô hầy Zô ta
Tình yêu chồng vợ mặn mà
Ong thợ châm mãi ngọc ngà ngát hương
Trải qua bao cuộc tình trường
Chồng thương yêu vợ đầu giường cối xay

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *